ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
21 ก.ย. 65 กิจกรรมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ
12 ก.ย. 65 สำรวจเวลาและจำนวนข้อสอบการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
09 ก.ย. 65 ถึง 11 ก.ย. 65 กิจกรรมอบรมคณะกรรมการนักเรียน
07 ก.ย. 65 ถึง 09 ก.ย. 65 แข่งขันทักษะภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
01 ก.ย. 65 ถึง 02 ก.ย. 65 กีฬาภายใน เฟื่องฟ้าเกมส์
31 ส.ค. 65 อบรมกิจกรรม YC
23 ส.ค. 65 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
20 ส.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคณิตศาสตร์
17 ส.ค. 65 ถึง 18 ส.ค. 65 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
15 ส.ค. 65 ถึง 19 ส.ค. 65 สัปดาห์ห้องสมุด
11 ส.ค. 65 วันแม่แห่งชาติ
08 ส.ค. 65 ถึง 09 ส.ค. 65 กิจกรรมวันอาเซียน และ นิทรรศการบูรณาการอาเซียน
29 ก.ค. 65 กิจกรรม Freshy Game
27 ก.ค. 65 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระเจ้าอยู่หัว
25 ก.ค. 65 ถึง 27 ก.ค. 64 สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
18 ก.ค. 65 ถึง 22 ก.ค. 65 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 (งานวัดผลและประเมินผล)
08 ก.ค. 65 วันอาสาฬหบูชา และ แห่เทียนพรรษา (กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)
04 ก.ค. 65 แข่งขันทักษะภายในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
02 ก.ค. 65 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
01 ก.ค. 65 ถึง 29 ก.ค. 65 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1
29 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (สวนสนาม) ปีการศึกษา 2565
24 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันสุนทรภู่
23 มิ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.3 / ม.6 ที่ติด 0 ร มส และ มผ (งานวัดผลและประเมินผล)
23 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
16 มิ.ย. 65 ถึง 15 ก.ค. 65 การสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (งานวัดผลและประเมินผล)
10 มิ.ย. 65 ยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน (งานข้อมูลและสารสนเทศวิชาการ)
08 มิ.ย. 65 กิจกรรมประดับเข็มพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2565

03 มิ.ย. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)
01 มิ.ย. 65 ถึง 31 ส.ค. 65 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (กิจการนักเรียน)
28 พ.ค. 65 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง / Classroom Meeting
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง / Classroom Meeting
17 พ.ค. 65 ถึง 15 มิ.ย. 65 บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตรวจสอบ/แก้ไขในระบบ Data Management Center
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
10 ม.ค. 64 (อาจเปลี่ยนแปลง/เลื่อน) ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียน พบครูที่ปรึกษา
31 ธ.ค. 63 ถึง 03 ม.ค. 64 เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ สุขสันต์ปีใหม่ ห่างไกลโรค นะคะ
30 ธ.ค. 63 เลื่อน/งด กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่
23 ธ.ค. 63 ถึง 25 ธ.ค. 63 หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ พุธ23-ศุกร์25ธ.ค.2563
เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ นะคะ
23 ต.ค. 63 วันปิยมหาราช
22 ต.ค. 63 ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ ทั้ง ๓ ท่าน สู่รั้วม่วง-ขาว ด้วยความยินดียิ่ง
13 ต.ค. 63 วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
18 ก.ย. 63 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
หอประชุมสุนทรธรรม บริหารกิจการนักเรียน
16 ก.ย. 63 อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
09 ก.ย. 63 ว่าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษาดูงานการบริหารโรงเรียน
ณ ห้องเฟื่องฟ้าอัครนิทัศน์
ฝ่ายบริหาร และ สี่ฝ่าย
08 ก.ย. 63 ถึง 11 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1-2563
ชุดนักเรียน วชก
07 ก.ย. 63 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
04 ก.ย. 63 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
27 ก.ค. 63 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
01 ก.ค. 63 วันเปิดภาคเรียน 1/2563
01 ก.ค. 63 วันเปิดภาคเรียน 1/2563