รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนภาชี สุนทรวิทยานุกูล
329 ม. 5 ถนนภาชี-นครหลวง   ตำบลภาชี  อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์โทรศัพท์ 0-3535-5742-3 เบอร์แฟกส์ 0-3535-5743


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :