ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นายถาวร ทิพย์โสต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,11:57  อ่าน 577 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุรุสดุดี
ชื่ออาจารย์ : นายถาวร ทิพย์โสต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,11:40  อ่าน 558 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายถาวร ทิพย์โสต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,11:09  อ่าน 550 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ มปลาย รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติศักดิ์ กอร้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,17:36  อ่าน 477 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติศักดิ์ กอร้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,17:33  อ่าน 509 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ดีเด่น ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติศักดิ์ กอร้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,17:31  อ่าน 508 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขัน Multi skill ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติศักดิ์ กอร้อย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,17:30  อ่าน 458 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีอุดมการณ์และอุทิศเวลาเพื่อการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุณี แววนารี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,15:28  อ่าน 434 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุณี แววนารี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,15:27  อ่าน 429 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุณี แววนารี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,15:27  อ่าน 453 ครั้ง
รายละเอียด..