ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5662) 31 ต.ค. 65
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 6682) 15 พ.ค. 65
ใบสมัคร แบบเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน (อ่าน 7533) 12 พ.ย. 63
ผลการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (อ่าน 7545) 01 ต.ค. 63
การแข่งขันแอโรบิกเพื่อสุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 7416) 18 ก.ย. 63
ข่าวดี ภาชีสุนทร ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 7518) 17 ก.ย. 63
กิจกรรมผู้เข้าร่วมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (อ่าน 7399) 09 ก.ย. 63